Engelli Kimlik Kartı Başvuru İşlemleri

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
31 Engelli Kimlik Kartı Başvuru İşlemleri
  1. Sağlık kurulu raporu aslı veya onaylı örneği (Engel Oranı %40 ve üzeri)
  2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  3. 2 adet fotoğraf
  4. Engelli Kimlik Kartı Müracaat Formu (Form-1.1)
  5. Dilekçe
7 Gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri

 
:

 
Hizmet bölgenizdeki Sosyal Hizmet Merkezlerimiz (Sosyal Hizmet Merkezlerimiz) İkinci Müracaat Yeri

 
:

 
İstanbul Valiliği

 
İsim : Selamettin ERMİŞ İsim :  
Unvan :   Unvan : Vali Yardımcısı
Adres :   Adres : Ankara Cad. Cağaloğlu /Fatih
Telefon :   Telefon : (0212) 455 59 00
Faks :   Faks : (0212) 512 20 86
e-posta :   e-posta :  

Sonraki Sayfa: Engelli Evde Bakım İlk Başvuru

Önceki Sayfa : Kamu Kurum ve Kuruluşları Bünyesinde Açılacak Huzurevlerinin Açılış İşlemleri