İl Müdürümüz Başkanlığında Sosyal Hizmet Merkezi Müdürleriyle Aylık Olağan Toplantı Gerçekleştirildi

          İl Müdürümüz Selamettin Ermiş Başkanlığında, Aile Toplum Hizmetlerinden Sorumlu İl Md.Yrd. Mesut Onat’ın koordinasyonunda Avrupa ve Anadolu Yakası İlçelerinde; çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gaziler ile ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini bir arada sunulmasına yönelik hizmet veren Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) Kuruluş Müdürleriyle; Bahçelievler Ek Hizmet Binası’nda, durum değerlendirme ve istişare  toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Sosyal Hizmet Merkezlerinde kurumsal kimliğin uygulanabilirliği yönünde çalışmalar yapılması, hizmet sunum kalitesini arttıracağı gibi topluma erişim imkanın da çoğalmasına katkı sunacağı ifade olunmuştur. Özellikle arz odaklı sosyal hizmet sunumunun hane ziyaretleri ile toplumun en uç bölgelerine devletin şefkat elinin ulaşmasına katkı sağlayacağı değerlendirilmiştir.