“Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi” Bilgilendirme Eğitimi

           “Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi” kapsamında İlimizde eğitim alan Kadın Konukevleri ve ŞÖNİM’de görevli 10 meslek elemanı tarafından 26 Ekim 2017 – 24 Kasım 2017 tarihleri arasında Bakanlığımız ve Yerel Yönetimlere ait Kadın Konukevlerinde görevli 150 Destek Elemanına “Destek Elemanları Eğitimi”, 100 Meslek Elemanına “Travma Eğitim” ve “Tükenmişlik Eğitimi” verilmiş olup; ayrıca Sosyal Hizmet Merkezlerinde görev yapan 100 ASDEP ve Meslek Elemanına “6284 Sayılı Yasa ve Aile İçi Şiddet” konularında bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir.