Lojman Duyurusu (15.12.2017)

          2946 Sayılı Kamu Konutları Kanununun 14.Maddesine göre bilindiği üzere her yıl Ocak ayı içerisinde lojman talebinde bulunan personelin puanlamaları yapılarak Görev Tahsisli, Sıra Tahsisli ve Hizmet Tahsisli olmak üzere ayrı ayrı sıra cetveli düzenlenmektedir.

          Görev Tahsisli Konutlardan İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, Kuruluş Müdürü, Sıra Tahsisli Konutlardan diğer tüm personel, Hizmet Tahsisli Konutlardan ise kaloriferciler yararlanmaktadır. İlimizde bulunan tüm lojmanlar Kuruluş hizmet alanları içerisindekiler de dahil olmak üzere puanlama cetveli İl Müdürlüğü ve bağlı Kuruluşlarda görev yapan personeli kapsayan tek sıra puan cetveli şeklinde düzenlemeye tabii tutulacağından;İl Müdürlüğümüze gönderilecek olan personele ait kişisel dilekçelerle birlikte ilişikte gönderilen (5) Sayılı Cetvel (Kamu Konutları Talep Beyannamesi) personel tarafından eksiksiz bir şekilde doldurularak bağlı bulunduğu birim amirine onaylattırdıktan sonra eklenerek değerlendirme yapılmak üzere 04 Ocak 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar İl Müdürlüğümüzde olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra İl Müdürlüğümüze gönderilecek talepler bir sonraki yıl da değerlendirmeye tabii tutulacağı gibi, daha önceki yıllarda lojman talebinde bulunan personelin yeniden dilekçe vermemeleri halinde eski talepleri dikkate alınmayacaktır.
         Konut tahsis talebinde bulunan personelin durumlarında bir değişiklik olduğu takdirde bu değişiklik tarihinden itibaren en geç bir ay içinde İl Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize.
 
       Beyannameyi indirmek için tıklayınız.