İl Müdürlüğü Korosu Hk.

                                                                                        BEYOĞLU ÇOCUK HİZMETLERİ BİRİMİ
 

            İl Müdürlüğümüze bağlı Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Birimi'nden alınan 19.12.2017 tarih ve 99481 sayılı yazıda "Birimde Veri İşletim ve Otomasyon Elemanı olarak görev yapan Pakize KAYNAR'ın idareye vermiş olduğu dilekçesinde müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personellerden bir koro kurdukları ve koroyu çalıştırmak üzere bir müzisyene ihtiyaç duyulduğu" belirtilmektedir. Söz konusu koroda görev almak isteyen personellerin Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Biriminde görev yapan Pakize KAYNAR ile iletişime geçmesi hususunda;


                Bilgilerinize rica ederim.


 Yunus EFENDİOĞLU
                                                                                                                                                                                                               İl Müdürü a.
İl Müdür Yardımcısı